Vliegvissen op de Meerheuvel zaterdag 8 oktober, een dag met goede vangsten

Het vliegvissen op de grote waterplas De Meerheuvel in België is ieder jaar weer een avontuur op zich. Ieder weet dat er ontzettend grote regenboogforellen rondzwemmen in het immens grote en diepe water. De vraag is telkenmale: “Waar houdt de vis zich op?”

Het mooie is dat er, ondanks sterk aflopende oevers, vanaf de kant gevist kan worden, maar ook vanuit belly boat en een elektrisch aangedreven bootje. Motoren die draaien op fossiele brandstof zijn niet toegelaten, omdat de Meerheuvel een waterwingebied is.

De vis is zodoende op diverse wijzen te belagen.

Na een korte briefing vanuit de Commissie Specials, waarin de veiligheid en het programma werd belicht, was het welkomwoord aan de gastheren Nico en Jean-Pierre. Streamers in alle kleuren waren aan te bevelen, als ze maar zwart waren……………….

Zaterdag 8 oktober kan, achteraf beschouwd, de boeken in als een bijzonder goed geslaagde visdag. Maar liefst 92 forellen belandden in het net; een aantal forellen wist voortijdig te ontsnappen en zwaaide uitdagend met de staart alvorens weer in het water terug te plonsen.

Zo groot was de totale vangst nog nooit geweest. Dat een paar dagen van tevoren vis uitgezet was, hielp de hoge cijfers natuurlijk een beetje. Daarentegen, je moet de vis op dat grote water toch maar weten te vinden en aan de haak slaan.

Frank Aerts was in een zeer goede doen. Hij wist bij sluiting van de visdag 18 regenbogen op de teller te krijgen. Een mooie prestatie.

Verdeeld over de 15 deelnemer, leverde de dag een gemiddelde van 6 forellen per persoon op.

Afgaande op de reacties tijdens het gezamenlijke drankje na afloop, kan gesteld worden dat we terug kunnen kijken op een fijne en gezellige visdag.

Namens de leden van de Commissie Specials, dank voor jullie komst naar de Meerheuvel en de bijdrage aan de geslaagde visdag.

Activiteiten VVA ST. Petrus

Er staan weer diverse activiteiten gepland. Zie hiervoor onze agenda en de nieuwsbrief.

Mocht je ideeën hebben, deze zijn altijd welkom. Laat van je horen.

31oktober: Frans Dirks - Nederlands kampioen vliegvissen 2021

 

Van harte gefeliciteerd Frans namens het bestuur van VVA St. Petrus en de leden

31oktober: Team Limburg Nederlands Kampioen Vliegvissen 2021

Gefeliciteerd met dit mooie resultaat.

VLnr: Harrie Meusen, Rob Boudewijns, Edwin Moorren, Frans Dirks

Bind-& Contactavond vrijdag 22 april 2022 Vliegvissen in de Roer

De Roer is een kleine rivier welke ontspringt in België, eindigt in Nederland, maar voor het overgrote deel door Duitsland stroomt. Het Nederlandse deel mag vanaf de landsgrens in Vlodrop vrij door het Midden-Limburgse landschap meanderen. En dat doet ze ook.

40 jaar geleden nog was de Roer een vieze stinkende, vaak schuimende stroom boordevol pcb's en dioxines.

Tegenwoordig is het een van de, zoniet dé schoonste, rivieren van Nederland. In de Roer worden momenteel 55 verschillende vissoorten geteld, waaronder een aantal heel bijzondere. Ook het insectenleven in en rondom het riviertje is voor Nederlandse begrippen uniek te noemen.

De laatste jaren is de Roer bij met name barbeelvissers erg in trek. Aangemoedigd door documentaires op bijvoorbeeld ‘Vis-TV’ weten specimenhunters het water te vinden.

Maar ook de vliegvisser kan er aardig aan zijn trekken komen. Met vissoorten welke je elders in Nederland niet of nauwelijks tegenkomt, is het vliegvissen in de Roer een geweldige uitdaging.

Bert Kerstens, zowat aan de Roer geboren, maakte in 2019 de film <Vliegvissen in de Roer> over dit a-typische Nederlandse viswater, grotendeels gezien door de ogen van een vliegvisser.

Op deze avond is de première van deze 60 minuten durende documentaire.
In het eerste deel van de film neemt Bert je mee naar de bron van de Roer en het verdere stroomgebied en maakt gewag van de niet aflatende pogingen om zalm terug de rivier op te krijgen. In het tweede deel komt het vliegvissen in het Nederlandse gedeelte van de Roer aan bod. 

Het tweede deel van de avond wordt verzorgd door Thijs Belgers. Als bestuurslid van Sportvisserij Limburg en drijvende kracht achter het herintroductieprogramma van de zalm in de Roer, ook als lid van de macrofauna-werkgroep van het ‘Natuurhistorisch Genootschap Limburg’, maar bovenal als fervent beoefenaar van het vliegvissen, is Thijs bij uitstek degene die uitgebreid over de Roer en haar bijzonderheden kan verhalen.

De avond wordt georganiseerd door de VVA St.Petrus en is gratis toegankelijk, ook voor leden van Vliegvisvereniging Flymph, De Kempische Vliegvisclub en de VVC Midden-Limburg.

Aanvang: 19.30 uur. Locatie: het ‘Botenhuis’, Kazernelaan 113, 6006 SP Weert.
Parkeren: Parkeerplaats Zwembad De IJzeren Man, Geurtsvenweg 1, 6006 SN Weert (200m afstand).

Om deze avond ordentelijk te laten verlopen, verzoekt de organisatie iedereen zich via e-mail aan te melden bij Peter van Gils (gilsvanpeter@gmail.com).