De meeste vliegvissers binden hun eigen vliegen. Voor een aantal is dit een hobby op zich. Zij hebben zich bekwaamd in het nabootsen van in de natuur voorkomende insecten die als voedsel dienen voor diverse soorten vissen, soms heel natuurgetrouw, soms een creatief product van de eigen geest. De basis voor de vlieg is desondanks vaak een imitatie van een insect of ander dier dat op of in het water leeft.

Met kennis van het waterleven kun je een betere vliegbinder en vliegvisser worden. Bovendien voegt het verwerven van deze kennis een extra dimensie toe aan het vliegvissen.

Sommige vliegvissers zweren bij het gebruik van eigen gemaakte droge of natte vliegen,  nimfen of streamers. Door jarenlange ervaring hebben zij hun vliegimitaties verfijnd met als gevolg een groter vertrouwen in hun vangkansen.

Het aardige is dat er veel goed vangende en eenvoudig te binden vliegen zijn, die direct succes opleveren.

Droge vlieg

Nimf

Streamer