De VVA van de HSV St. Petrus Weert organiseert geheel vrijblijvend activiteiten waardoor deelnemers in de gelegenheid gesteld worden om gezamenlijk hun hobby uit te oefenen en van elkaar te leren. De VVA van de HSV St. Petrus is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door of vanwege deelname aan de activiteiten.

Deelname aan activiteiten georganiseerd door de VVA van de HSV St. Petrus Weert, geschiedt op basis van vrijwilligheid en geheel op eigen risico. De deelnemer dient ouder dan 18 jaar te zijn – tenzij hij/zij vergezeld en begeleid wordt door een volwassene – en vrijwaart daarbij tevens de VVA van de HSV St. Petrus Weert en/of de organisator van de activiteit tegen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door of vanwege deelname aan de activiteit.

De evenementen van de VVA worden georganiseerd door vrijwilligers die zich inspannen om alles goed te laten verlopen; er kan niet verwacht worden dat zij alle risico’s volledig uitbannen. 

Met inschrijving op, of deelname aan een activiteit van de VVA van de HSV St. Petrus Weert verklaar je kennis genomen te hebben van, en in te stemmen met het bovenstaande.