Home » Nieuws

Activiteiten VVA ST. Petrus

Er staan weer diverse activiteiten gepland. Zie hiervoor onze agenda en de nieuwsbrief.

Mocht je ideeën hebben, deze zijn altijd welkom. Laat van je horen.

Jaarvergadering

De jaarvergadering vindt dit jaar iets later, dan normaal gesproken, plaats op vrijdag 8 april. Na de vergadering zal een loterij plaatsvinden waar mooie artikelen en materialen te winnen zijn.

De agenda is te vinden in nieuwsbrief uitgave 71.

Vliegvisweekend VVA St Petrus Weert op de Sure in Luxemburg Weert  10-11-12 juni 2022

Wederom wordt er door de groep “Specials” een vliegvisweekend georganiseerd, te houden in Luxemburg aan de rivier de Sure, na een overweldigend succes in 2019......

Het is tijd om frisse neuzen te gaan halen en lekker je eigen ding weer eens te doen samen met een aantal leden.

Voor de nadere informatie, gebruik de link.

31oktober: Frans Dirks - Nederlands kampioen vliegvissen 2021

 

Van harte gefeliciteerd Frans namens het bestuur van VVA St. Petrus en de leden

31oktober: Team Limburg Nederlands Kampioen Vliegvissen 2021

Gefeliciteerd met dit mooie resultaat

VLnr: Harrie Meusen, Rob Boudewijns, Edwin Moorren, Frans Dirks

Bind-& Contactavond vrijdag 12 november Vliegvissen in de Roer is verplaatst naar 22 april 2022

De Roer is een kleine rivier welke ontspringt in België, eindigt in Nederland, maar voor het overgrote deel door Duitsland stroomt. Het Nederlandse deel mag vanaf de landsgrens in Vlodrop vrij door het Midden-Limburgse landschap meanderen. En dat doet ze ook.

40 jaar geleden nog was de Roer een vieze stinkende, vaak schuimende stroom boordevol pcb's en dioxines.

Tegenwoordig is het een van de, zoniet dé schoonste, rivieren van Nederland. In de Roer worden momenteel 55 verschillende vissoorten geteld, waaronder een aantal heel bijzondere. Ook het insectenleven in en rondom het riviertje is voor Nederlandse begrippen uniek te noemen.

De laatste jaren is de Roer bij met name barbeelvissers erg in trek. Aangemoedigd door documentaires op bijvoorbeeld ‘Vis-TV’ weten specimenhunters het water te vinden.

Maar ook de vliegvisser kan er aardig aan zijn trekken komen. Met vissoorten welke je elders in Nederland niet of nauwelijks tegenkomt, is het vliegvissen in de Roer een geweldige uitdaging.

Bert Kerstens, zowat aan de Roer geboren, maakte in 2019 de film <Vliegvissen in de Roer> over dit a-typische Nederlandse viswater, grotendeels gezien door de ogen van een vliegvisser.

Op deze avond is de première van deze 60 minuten durende documentaire.
In het eerste deel van de film neemt Bert je mee naar de bron van de Roer en het verdere stroomgebied en maakt gewag van de niet aflatende pogingen om zalm terug de rivier op te krijgen. In het tweede deel komt het vliegvissen in het Nederlandse gedeelte van de Roer aan bod. 

Het tweede deel van de avond wordt verzorgd door Thijs Belgers. Als bestuurslid van Sportvisserij Limburg en drijvende kracht achter het herintroductieprogramma van de zalm in de Roer, ook als lid van de macrofauna-werkgroep van het ‘Natuurhistorisch Genootschap Limburg’, maar bovenal als fervent beoefenaar van het vliegvissen, is Thijs bij uitstek degene die uitgebreid over de Roer en haar bijzonderheden kan verhalen.

De avond wordt georganiseerd door de VVA St.Petrus en is gratis toegankelijk, ook voor leden van Vliegvisvereniging Flymph, De Kempische Vliegvisclub en de VVC Midden-Limburg.

Aanvang: 19.30 uur. Locatie: het ‘Botenhuis’, Kazernelaan 113, 6006 SP Weert.
Parkeren: Parkeerplaats Zwembad De IJzeren Man, Geurtsvenweg 1, 6006 SN Weert (200m afstand).

Om deze avond ordentelijk te laten verlopen, verzoekt de organisatie iedereen zich via e-mail aan te melden bij Peter van Gils (gilsvanpeter@gmail.com).

 

18 september Special Vliegvissen op De Meerheuvel

Zaterdag 18 september werd de jacht met de vlieghengel geopend op de supergrote en sterke regenboogforellen op De Meerheuvel in het Belgische Bilsen.

Onder een strakblauwe lucht en een nazomers zonnetje begaf een deel van de aanwezigen zich naar de waterkant, een deel viste vanuit de belly-boat; uit veiligheidsoverweging was de gemotoriseerde boot van Bert Kerstens te water gelaten.

Bij het opmaken van de balans aan het einde van de dag hadden 26 regenbogen het schepnet gehaald; een gedeelte was “gelost” en een deel van de regenboogforellen was zo slim geweest om tot “staartbijter” benoemd te worden.

10 juli 2021 Eerste Bind- en Contact-avond na corona-lockdown goed bezocht

 

Vrijdag 10 september was het voor het eerst sinds lange tijd weer mogelijk voor de leden van VVA St. Petrus om elkaar tijdens een B&C-avond te ontmoeten. Een avond die in het teken stond van het binden van de kryptonite caddis, een fantastische Caddis Pupa-uitvoering.

De bindcommissie had veel tijd en energie in de voorbereiding gestoken. Aanvankelijk werd er door de commissie nog vanuit gegaan dat de B&C-avond digitaal plaats zou moeten vinden gelet op de corona-maatregelen.

De filmopname, die door Bert Kerstens met veel verve was gemaakt, hoefde gelukkig niet via Google Meet vertoond te worden, maar kon bij aanvang van de avond afgespeeld worden (deze film is overigens op onze website terug te vinden

Peter Fiddelaars, de perfectionist die hij is, lichtte de film op onderdelen toe en duidde de details van de vlieg.

Onder zijn begeleiding als voorbinder, ging iedereen aan de slag met het uitgereikte materiaal.

Meerdere vliegen werden gebonden in een gezellige en gemoedelijke sfeer.

Allen kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde avond; een avond die recht deed aan haar naam: Bind- en Contact-avond.

14 juli 2021 Wederopbouw Camping Kyllburg

 

Woensdag 14 juli is de rivier de Kyll in Kyllburg Rijnland-Palts volledig buiten haar oevers getreden en Camping Kyllburg geheel onder water komen te staan. Een nachtmerrie.

Vrienden zijn een donatieactie gestart Wederopbouw Camping Kyllburg na overstromingvia www.gofundme.com.

Voel je je verbonden en zie je uit naar je vliegvisuitstapje in de toekomst in Kyllburg, laten we er samen voor zorgen dat Roy en Melani met hun Camp Kyllburg ook deze klap weer te boven kunnen komen.

10 juli 2021 Forelvissen bij 'Forellenkwekerij Keijzersberg' in Blitterswijck

 

Berst Kerstens geeft met zijn filmmateriaal een impressie van de eerste post-Corona-activiteit van de VVA St. Petrus: "Forelvissen bij 'Forellenkwekerij Keijzersberg" in Blitterswijck op zaterdag 10 juli 2021".

18 juni 2021 De nieuwe badges zijn binnen!!!

 

De oudgedienden weten het ongetwijfeld nog: het embleem van VVA St. Petrus weergegeven op een badge.

De voorraad was al een hele tijd uitgeput, vandaar dat er nieuwe aanschaf is gedaan.  Ditmaal is het borduurwerk uitgevoerd op een achtergrond die met strijkinstructie op een shirt, een pet, een vistas, etc. aangebracht kan worden.

De activiteiten van VVA kunnen weer langzaamaan opgestart worden, nu de corona-maatregelen verdere versoepeling kennen. Tijdens deze activiteiten zal de badge uitgereikt worden. Iedereen ontvangt er een “om niet”. De overgebleven badges zullen te zijner tijd in de verkoop gaan voor € 5,00.

19 april 2021 Aanpassing activiteitenagenda

Het is moeilijk om in coronatijd activiteiten en evenementen te plannen. In de Agenda is de voorgenomen planning te zien. Alles natuurlijk onder voorbehoud.

03 april 2021 De brasems zijn gearriveerd

Ze zijn gearriveerd!!

Na een tip van Jeroen en Johan, zijn we gaan kijken op onze stekken aan de Merwede. En ja, de brasems zijn gespot. Ze springen al van blijdschap boven het water uit, toen we eraan kwamen. Het is immers lente.

Johan is dit jaar, de eerste die een brasem in zijn handen kon nemen.Hij had er wel alle moeite mee. De eerste brasems zijn gevangen. Het begin is gemaakt. Dus op naar de Merwede.

Met vriendelijke groet, Harrie Meusen

Zie 't Vleegvesserke

17 februari 2021:

Algemene Voorwaarden & Privacybeleid Vliegvisafdeling St. Petrus

Vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van kracht. Ook Vliegvisafdeling St. Petrus moet aan deze verordening voldoen. Het bestuur van Vliegvisafdeling St. Petrus heeft zich ten doel gesteld om aan de voorwaarden van de AVG te voldoen en beleid in deze opgesteld.

Zie voor de inhoud: "Algemene Voorwaarden & Privacybeleid Vliegvisafdeling St. Petrus".

Voor de inhoud van de "Toestemmingsverklaring Algemene Voorwaarden & Privacybeleid Vliegvisafdeling St. Petrus", de "App-groep Vliegvisafdeling St Petrus" en de "Toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal ten behoeve van de website www.vvastpetrus.nl",  wordt verwezen naar Toestemmingsverklaring Algemene Voorwaarden & Privacybeleid Vliegvisafdeling St. Petrus.

Genoemde documenten zijn concepten!

27 januari 2021 Werplessen 2021

Wat een jaar is 2020 geweest voor iedereen, niet te geloven allemaal. Zo onwerkelijk dat men door zo een klein virusje in de ban wordt gehouden en er maar moeilijk vanaf kan komen. Alles werd gewoon stil gelegd en moesten al onze contacten met anderen op een laag pitje worden gezet.Hopelijk zal het nieuwe jaar ons weer doen terugkeren naar het normale zoals wij dat kennen.

Maar nu het volgende. Ik wil in 2021 de werplessen weer op gaan starten met in achtneming van de regels van het RIVM op dat moment.
Ik heb daarom een viertal datums gepland voor de werplessen, op deze dagen kan men zijn worp of worpen die hij of zij nog niet goed beheert oefenen onder mijn begeleiding.
Dit is voor de beginneling, maar ook voor de gevorderde van toepassing, omdat hier vraag naar was zoals mij is verteld vanuit het bestuur.

De datums die ik hiervoor gepland heb staan zijn:
zaterdag 20 februari

zaterdag 6 maart

zaterdag 20 maart

De lessen beginnen om 13:00 uur en eindigen omstreeks 15:00 uur.


Mocht je als beginneling geen hengel hebben, dan is dat geen probleem. Je moet dit even van te voren aangeven, dan zorg ik voor een hengel, zodat je toch aan de lessen mee kan doen en kunt beginnen aan het vliegvissen.

Hopelijk zien wij elkaar aan de industriehaven op de Industrieweg nabij sluis 16 in Weert, waar wij bij elkaar komen en dan kunnen kijken naar welke locatie wij gaan voor de lessen ivm de weersomstandigheden.

M.v.g.
Harrie.van.de.Rieth

Flycast instructor

04 januari 2021: Uitslag vliegbindwedstrijd 2020 VVA St.Petrus

Het bestuur en de bindcommissie danken de leden voor hun deelname aan de wedstrijd. Er waren acht inzendingen. De jury is onder de indruk van de hoge kwaliteit van de inzendingen en heeft daarom besloten een drietal prijswinnaars te moeten aanwijzen.

 

De uitslag:

1e prijs   Jean Graus             tegoedbon € 20,-

2e prijs   Gijs Brouns             tegoedbon € 15,-

3e prijs   Cees v.d. Hulst       tegoedbon € 10,-

 

Alle prijswinnaars proficiat !
Wij mogen ons als vereniging gelukkig prijzen met zulke uitstekende vliegbinders.

 

De Jury, Ad en Jeroen

14 oktober 2020: Vliegbindwedstrijd 2020 VVA St.Petrus

De bind- en contactbijeenkomsten kunnen vanwege het rondwarend covid-virus niet doorgaan. Voor veel leden een groot gemis.

De bindcommissie heeft voor een alternatief gezorgd, door een vliegbindwedstrijd te organiseren. Zie hiervoor de nieuwsbrief en Vliegbindwedstrijd 2020 VVA St.Petrus.

14 oktober 2020: Forelvissen 31 oktober afgelast

Dinsdag 13 oktober heeft het kabinet nieuwe corona-maatregelen aangekondigd. Deze zijn strenger geworden.

Als gevolg hiervan heeft vliegvisvereniging De Flymph aangekondigd dat de gezamenlijke activiteit op 31 oktober op ’t Witven in Veldhoven NIET doorgaat.

De penningmeester zal het inmiddels voldane bedrag van € 12,50 aan betreffende leden retourneren.

30 september 2020: Stand van zaken met betrekking tot Corona

 

Beste vliegvissers,

 

Afgelopen woensdag 30 september is het bestuur van VVA St. Petrus bij elkaar geweest en heeft zich gebogen over de nieuwe coronamaatregelen en wat deze betekenen voor onze vliegvisvereniging.

Daar waar eerder gehoopt werd dat aan het einde van het jaar weer wat ruimte voor activiteiten zou ontstaan, is het tegendeel gebleken. Het aantal coronabesmettingen en daarmee het aantal ziekenhuisopnamen, loopt op. Extra voorzichtigheid is geboden. De maatregelen zijn aangescherpt.

 

Voor het bestuur is een situatie van wikken en wegen ontstaan. Enerzijds is er de wens en bereidheid om de VVA-leden aansprekende activiteiten aan te bieden, elkaar in verengingsverband te laten ontmoeten en visavonturen en ervaringen te delen. Anderzijds is er de bestuurlijke afweging wat verantwoord is en aansluit bij de RIVM- en overheidsrichtlijnen.

Een lastige taak.

 

Besloten is om tot het einde van het kalenderjaar geen binnenactiviteiten te organiseren. De bind- en contactavonden worden niet hervat en gaan dus niet door. In het botenhuis kunnen we de anderhalve meter afstand onvoldoende garanderen. Het enthousiasme om verhalen te delen, elkaar foto’s te laten zien en nieuwe plannen te maken, brengt mensen ongewild te dicht in elkaars nabijheid.

We hebben rekening te houden met elkaar en met leden die tot “de kwetsbare doelgroep” behoren.

Enkele bestuursleden hebben het idee opgepakt om een alternatieve bindactiviteit te organiseren. Hierover krijg je nader bericht.

 

Onder strikte voorwaarden willen we twee buitenactiviteiten oppakken.

Allereerst op 31 oktober forelvissen op ’t Witven. De VVA is hiervoor wederom uitgenodigd door ‘de Flymph’.

Zelf wil de VVA ergens in november op Landgoed Visserij Someren een eigen foreldag organiseren.

De locaties maken het mogelijk dat er ruim voldoende afstand naar elkaar te betrachten is.

 

De strikte voorwaarden zijn:

  • Ben je verkouden, grieperig en/of heb je koorts, dan blijf je thuis
  • Je houdt anderhalve meter afstand in acht EN spreekt elkaar hierop aan
  • Eten en drinken neem je zelf mee; je nuttigt dit op veilige afstand (als de lunch door het bestuur anders te organiseren is, wordt dit tijdig medegedeeld)
  • Bij slecht weer ga je niet samenscholen bij het schuilen

 

Het snoeken op de Weerter wateren gaat niet door. Normaal gesproken bestaat deze dag uit een gezamenlijk bijeenkomen, opdeling van de deelnemers, het bezoeken van visplekken in kleine groepjes, samen een hapje en een drankje nuttigen aan het einde van de dag en de prijsuitreiking. Het is een combinatie van een binnen- en buitenactiviteit.

Het bestuur vindt het belangrijk dat haar leden elkaar kunnen ontmoeten. Door deze dag anders te organiseren is dit “ontmoeten” niet echt mogelijk.

 

Nadere berichten volgen via een nieuwsbrief. Houd de ontwikkelingen tevens in de gaten via onze website https://www.vvastpetrus.nl.

 

Heb zorg voor elkaar.

 

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur.

juni 2020: Ad Hoogenboezem met het artikel "Maaswolbuzzers Niet voor 1 gat te vangen" in De Nederlandse Vliegvisser 

De gerenomeerde vliegvisbinder Ad Hoogenboezem deelt in De Nederlandse Vliegvisser zijn kennis in het binden van de Maaswolbuzzer. Zie tevens de rubriek "Vliegbinden".

mei 2020: Vliegvisweekend 5 t/m 7 juni op de Sure in Luxemburg geannuleerd vanwege corona.

Het coronavirus heeft ons, maar zowat de gehele wereld, behoorlijk in de greep. Ieder land heeft haar eigen voorschriften en maatregelen, die met regelmaat geactualiseerd en bijgesteld worden.

Nederland laat momenteel wat meer ruimte in de “intelligente lock down” (wat de situatie begin juni exact zal zijn, weten we nog niet exact, maar groepsvorming zal zeker een gevoelig thema blijven!), België heeft een reisverbod tot en met 8 juni afgekondigd, in Luxemburg geldt thans de noodtoestand tot 21 juni.

De commissiegroep “Specials” ziet zich genoodzaakt het vliegvisweekend op de Sure in Luxemburg te annuleren. Het bereizen van de vliegvislocatie in Luxemburg is niet mogelijk. Voorts spelen andere argumenten zoals sociale ruimte, eigen douche en toiletvoorziening, etc., etc., die het niet mogelijk maken c.q. niet verstandig laten zijn om samen op pad te gaan.

Camping Bissen is benaderd. Zij zal de eerste betalingstermijn restitueren. Via de penningmeester van VVA St. Petrus krijgen de deelnemers het betaalde voorschotbedrag teruggestort.

 

Bij vragen, neem gerust even contact op.

Commissie specials

Zie brief

mrt 2020: Coronanieuws

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Deze maatregelen hebben ook uitwerking op de activiteiten van Vliegvisafdeling St.Petrus Weert. Deze zijn tot nader orde gecanceld.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
  • Als je kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijg je daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
  • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. 

 

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina met meer informatie over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie.

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn.