14 oktober 2020: Vliegbindwedstrijd 2020 VVA St.Petrus

De bind- en contactbijeenkomsten kunnen vanwege het rondwarend covid-virus niet doorgaan. Voor veel leden een groot gemis.

De bindcommissie heeft voor een alternatief gezorgd, door een vliegbindwedstrijd te organiseren. Zie hiervoor de nieuwsbrief en Vliegbindwedstrijd 2020 VVA St.Petrus.

14 oktober 2020: Forelvissen 31 oktober afgelast

Dinsdag 13 oktober heeft het kabinet nieuwe corona-maatregelen aangekondigd. Deze zijn strenger geworden.

Als gevolg hiervan heeft vliegvisvereniging De Flymph aangekondigd dat de gezamenlijke activiteit op 31 oktober op ’t Witven in Veldhoven NIET doorgaat.

De penningmeester zal het inmiddels voldane bedrag van € 12,50 aan betreffende leden retourneren.

30 september 2020: Stand van zaken met betrekking tot Corona

 

Beste vliegvissers,

 

Afgelopen woensdag 30 september is het bestuur van VVA St. Petrus bij elkaar geweest en heeft zich gebogen over de nieuwe coronamaatregelen en wat deze betekenen voor onze vliegvisvereniging.

Daar waar eerder gehoopt werd dat aan het einde van het jaar weer wat ruimte voor activiteiten zou ontstaan, is het tegendeel gebleken. Het aantal coronabesmettingen en daarmee het aantal ziekenhuisopnamen, loopt op. Extra voorzichtigheid is geboden. De maatregelen zijn aangescherpt.

 

Voor het bestuur is een situatie van wikken en wegen ontstaan. Enerzijds is er de wens en bereidheid om de VVA-leden aansprekende activiteiten aan te bieden, elkaar in verengingsverband te laten ontmoeten en visavonturen en ervaringen te delen. Anderzijds is er de bestuurlijke afweging wat verantwoord is en aansluit bij de RIVM- en overheidsrichtlijnen.

Een lastige taak.

 

Besloten is om tot het einde van het kalenderjaar geen binnenactiviteiten te organiseren. De bind- en contactavonden worden niet hervat en gaan dus niet door. In het botenhuis kunnen we de anderhalve meter afstand onvoldoende garanderen. Het enthousiasme om verhalen te delen, elkaar foto’s te laten zien en nieuwe plannen te maken, brengt mensen ongewild te dicht in elkaars nabijheid.

We hebben rekening te houden met elkaar en met leden die tot “de kwetsbare doelgroep” behoren.

Enkele bestuursleden hebben het idee opgepakt om een alternatieve bindactiviteit te organiseren. Hierover krijg je nader bericht.

 

Onder strikte voorwaarden willen we twee buitenactiviteiten oppakken.

Allereerst op 31 oktober forelvissen op ’t Witven. De VVA is hiervoor wederom uitgenodigd door ‘de Flymph’.

Zelf wil de VVA ergens in november op Landgoed Visserij Someren een eigen foreldag organiseren.

De locaties maken het mogelijk dat er ruim voldoende afstand naar elkaar te betrachten is.

 

De strikte voorwaarden zijn:

  • Ben je verkouden, grieperig en/of heb je koorts, dan blijf je thuis
  • Je houdt anderhalve meter afstand in acht EN spreekt elkaar hierop aan
  • Eten en drinken neem je zelf mee; je nuttigt dit op veilige afstand (als de lunch door het bestuur anders te organiseren is, wordt dit tijdig medegedeeld)
  • Bij slecht weer ga je niet samenscholen bij het schuilen

 

Het snoeken op de Weerter wateren gaat niet door. Normaal gesproken bestaat deze dag uit een gezamenlijk bijeenkomen, opdeling van de deelnemers, het bezoeken van visplekken in kleine groepjes, samen een hapje en een drankje nuttigen aan het einde van de dag en de prijsuitreiking. Het is een combinatie van een binnen- en buitenactiviteit.

Het bestuur vindt het belangrijk dat haar leden elkaar kunnen ontmoeten. Door deze dag anders te organiseren is dit “ontmoeten” niet echt mogelijk.

 

Nadere berichten volgen via een nieuwsbrief. Houd de ontwikkelingen tevens in de gaten via onze website https://www.vvastpetrus.nl.

 

Heb zorg voor elkaar.

 

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur.

juni 2020: Ad Hoogenboezem met het artikel "Maaswolbuzzers Niet voor 1 gat te vangen" in De Nederlandse Vliegvisser 

De gerenomeerde vliegvisbinder Ad Hoogenboezem deelt in De Nederlandse Vliegvisser zijn kennis in het binden van de Maaswolbuzzer. Zie tevens de rubriek "Vliegbinden".

mei 2020: Vliegvisweekend 5 t/m 7 juni op de Sure in Luxemburg geannuleerd vanwege corona.

Het coronavirus heeft ons, maar zowat de gehele wereld, behoorlijk in de greep. Ieder land heeft haar eigen voorschriften en maatregelen, die met regelmaat geactualiseerd en bijgesteld worden.

Nederland laat momenteel wat meer ruimte in de “intelligente lock down” (wat de situatie begin juni exact zal zijn, weten we nog niet exact, maar groepsvorming zal zeker een gevoelig thema blijven!), België heeft een reisverbod tot en met 8 juni afgekondigd, in Luxemburg geldt thans de noodtoestand tot 21 juni.

De commissiegroep “Specials” ziet zich genoodzaakt het vliegvisweekend op de Sure in Luxemburg te annuleren. Het bereizen van de vliegvislocatie in Luxemburg is niet mogelijk. Voorts spelen andere argumenten zoals sociale ruimte, eigen douche en toiletvoorziening, etc., etc., die het niet mogelijk maken c.q. niet verstandig laten zijn om samen op pad te gaan.

Camping Bissen is benaderd. Zij zal de eerste betalingstermijn restitueren. Via de penningmeester van VVA St. Petrus krijgen de deelnemers het betaalde voorschotbedrag teruggestort.

 

Bij vragen, neem gerust even contact op.

Commissie specials

Zie brief

mrt 2020: Coronanieuws

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Deze maatregelen hebben ook uitwerking op de activiteiten van Vliegvisafdeling St.Petrus Weert. Deze zijn tot nader orde gecanceld.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
  • Als je kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijg je daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
  • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. 

 

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina met meer informatie over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie.

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. 

mrt 2020: Privacy Policy

Vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van kracht. Ook Vliegvisafdeling St. Petrus moet aan deze verordening voldoen. Het bestuur van Vliegvisafdeling St. Petrus heeft zich ten doel gesteld om aan de voorwaarden van de AVG te voldoen en beleid in deze opgesteld.

Voor de inhoud van de "Privacy Policy" wordt verwezen naar Privacy Policy.

Voor de inhoud van de "Toestemmingsverklaring Privacy Policy", de "App-groep Vliegvisafdeling St Petrus" en de "Toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal ten behoeve van de website www.vvastpetrus.nl",  wordt verwezen naar Toestemmingsverklaring Privacy Policy.