17 februari 2021:

Algemene Voorwaarden & Privacybeleid Vliegvisafdeling St. Petrus

Vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van kracht. Ook Vliegvisafdeling St. Petrus moet aan deze verordening voldoen. Het bestuur van Vliegvisafdeling St. Petrus heeft zich ten doel gesteld om aan de voorwaarden van de AVG te voldoen en beleid in deze opgesteld.

Zie voor de inhoud: "Algemene Voorwaarden & Privacybeleid Vliegvisafdeling St. Petrus".

Voor de inhoud van de "Toestemmingsverklaring Algemene Voorwaarden & Privacybeleid Vliegvisafdeling St. Petrus", de "App-groep Vliegvisafdeling St Petrus" en de "Toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal ten behoeve van de website www.vvastpetrus.nl wordt verwezen naar Toestemmingsverklaring Algemene Voorwaarden & Privacybeleid Vliegvisafdeling St. Petrus.