Home » Vliegbinden » Vliegbindwedstrijd

Vliegbindwedstrijd 2020 VVA St.Petrus voor de leden van VVA

 

Algemeen
Voor de eerste keer, en onder zeer bijzondere omstandigheden organiseren wij
een vliegbindwedstrijd. Ongewoon, omdat wij (de leden van de  bindcommissie) niet in persoon aanwezig zijn in ons geliefde botenhuis, maar communiceren langs elektronische weg.
Waar vindt de wedstrijd plaats ? Bij alle deelnemers thuis, dus !

Wat is de bedoeling?
Onze bindcommissie heeft een bekende vlieg uitgekozen, die alle deelnemers gaan binden. Geen vrij binden, maar alle deelnemers binden dezelfde voorgeschreven vlieg.

Periode te binden
Wij stellen ons voor dat deelnemers de tijd krijgen van 1 november – 15 december om de vlieg te binden.

Foto's
Vervolgens maken de deelnemers enkele kleurenfotos van de door hen
gebonden vlieg. Op de fotos moet de bovenkant en de onderkant van de
vlieg zichtbaar zijn en een afbeelding van de lidmaatschapskaart.

Verzending
De fotos moeten uiterlijk op 15 december a.s. per e-mail worden gezonden naar
peter_fiddelaers@hotmail.com (lid van de bindcommissie).
Let op: Tussen Peter en Fiddelaers moet een onderliggend streepje (underscore) staan !

Verzending naar de juryleden
Peter zendt de fotos, alleen voorzien van een volgnummer, door naar Ad en Jeroen.
De namen van de inzenders zijn dus niet bekend bij de juryleden.

Beoordeling van de inzendingen

De inzendingen worden beoordeeld door de jury. Ad en Jeroen zijn door het
Bestuur aangewezen om deze taak om zich te nemen.

Aanwijzing winnaar
De naam van de winnaar wordt via e-mail bekend gemaakt. De aanwijzing door
de jury is bindend en hierover wordt niet gecorrespondeerd.

Prijs
De prijs bestaat uit een aanzienlijk bedrag aan tegoedbonnen, die kunnen worden verzilverd bij een of meerdere van onze sponsoren.

Voorbinden
De winnaar neemt op zich, als alles wat genormaliseerd is, op een van onze
komende bind- en contactbijeenkomsten zijn prijswinnende vlieg voor te binden. Op deze wijze kunnen wij allen leren en kennis nemen van zijn vaardigheden!

 

En dan nu natuurlijk..............de hamvraag ! Wat gaan we binden ???
Het wordt een Tipula of te wel een LANGPOOTMUG (zie de foto in de 
uitnodigingsbrief)

 

Voordat jullie in paniek raken............dit is alleen maar een illustratie hoe het insect er in werkelijkheid uitziet. Verwachten wij van de deelnemers, dat zij dit voorbeeld natuurgetrouw nabinden? Echt niet !

Jullie zijn uiteraard volledig vrij in de keuze van bindmaterialen en bindtechnieken en de vorm van de vlieg. De mogelijkheden zijn legio. Raadpleeg internet maar eens. Verras ons! Wij zijn benieuwd naar jullie creatieve oplossingen.

Wij hopen tenslotte, dat veel leden aan deze aktiviteit zullen deelnemen. Veel plezier en succes met het thuis binden !

De leden van de Bindcommissie

 

Klik hier voor de uitslag van de bindwedstrijd Nieuws